Op dit werk werd het dak volledig afgebroken en vanaf het timmerwerk door ons opnieuw opgebouwd, in een later stadium werd de gevel bekleedt met leien.

renovatie hellend dak en bekleden gevelrenovatie hellend dak en bekleden gevelrenovatie hellend dak en bekleden gevelrenovatie hellend dak en bekleden gevelrenovatie hellend dak en bekleden gevelrenovatie hellend dak en bekleden gevelbekleden gevelrenovatie hellend dak en bekleden gevelrenovatie hellend dak en bekleden gevelrenovatie hellend dak en bekleden gevel